• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly

Toezichthouders bij woningcorporaties in de aanval

« terug naar overzicht

Woningcorporaties in Nederland staan volop in het nieuws, en niet altijd positief. De politiek en de maatschappij hebben expliciete verwachtingen over de rol die corporaties in ons bestel zouden moeten vervullen en de prestaties die zij moeten leveren. Het debat over hoe woningcorporaties om moeten gaan met hun bedrijfseconomische en maatschappelijke doelstellingen is volop gaande, en daarbinnen is steeds meer aandacht voor de rol van het interne toezicht. Commissarissen staan onder druk; zij worden steeds vaker aangesproken op en verantwoordelijk gehouden voor de prestaties van de corporatie. En het algemene beeld daarbij is dat zij vaak onder de maat presteren en onvoldoende transparant zijn. Een nieuwe governancecode, opgesteld in opdracht van de brancheverenging ‘Aedes’ en de ‘Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties’ (VTW) moet het tij keren. Maar zal deze code voldoende zijn voor een omslag?


sluiten

Artikel kopen

Toezichthouders bij woningcorporaties in de aanval

E-mailadres


Betaalmethode

Annuleren

sluiten Inloggen

Ik heb nog geen account en wil me registreren

Wachtwoord vergetensluiten

Artikel kopen

E-mailadres


Betaalmethode

Annuleren

sluiten Registreren