• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly

Oprecht: Wet versus zelfregulering

oprecht door Fenna van Dijk op 05-07-2022

Hoe zit het met de diverse governance codes in het semipublieke domein? Gelden die alleen als je lid bent van de brancheorganisatie die de governance code heeft opgesteld? Of hebben dergelijke codes ook invloed op de positie van een bestuurder of commissaris als daar geen sprake van is?

Kopen

Column: Put your money where your mouth is

column door Hugo Reumkens op 05-07-2022

ClientEarth gebruikt gerechtelijke procedures om bedrijven ter verantwoording te roepen over klimaatverandering. Eerder dit jaar kondigde ClientEarth een Britse civiele procedure aan tegen de bestuurders van Shell. Zij worden door ClientEarth persoonlijk aansprakelijk gehouden voor het niet adequaat voorbereiden van Shell op een overgang naar CO2-neutraliteit. Onder hen zijn vier Nederlanders: ceo Ben van Beurden en drie non-executive directors, waaronder oud-minister Gerrit Zalm. Column door Hugo Reumkens.

Kopen

In gesprek met de auteurs: Exit Fantoomtrots

Leen Paape en Leo van de Voort schreven samen Exit fantoomtrots. Een boek over – met name – beursgenoteerde ondernemingen. We spreken met ze over hun boosheid, over het niet goed functioneren van bestuur en toezicht wat leidt tot ongewenste overnames en zelfs teloorgang van organisaties, over het sterke appél dat z  doen op meer activistische governance. En over het belang van stakeholder- én shareholder value, en het als bestuurder tijdig je comfortabele positie ter discussie durven stellen.

Kopen

Lessen uit de Toeslagenaffaire: zij deden wat ze dachten te moeten doen

toezichthouder door op 05-07-2022

Ruim een jaar geleden presenteerde de parlementaire ondervragingscommissie haar rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire. Er ging veel mis bij Toeslagen, zo was de algemene opinie. Een nadere analyse van dit dossier leert dat er inderdaad veel misging, maar dat daar zeker ook verklaringen en wellicht oplossingen voor te vinden zijn. Rick Anderson beschouwt de kinderopvangtoeslagaffaire vanuit het perspectief van de toezichthouder. Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken?

Kopen

Bedrijf in beeld: sociale verzekeringsbank en garage De Bedoeling

bedrijf in beeld door Dick van Ginkel op 05-07-2022

‘Man bijt hond’ krijgt in het nieuws meer aandacht dan ‘hond bijt man’. Ook fouten van de overheid krijgen meestal veel aandacht. Dat is te begrijpen want het gaat bijna altijd over mensen die tussen de wielen van de overheid, vaak de uitvoerende organisaties, vermorzeld worden. Denk aan de toeslagenaffaire (Belastingdienst), afwikkeling mijnbouwschade Groningen, UWV of CBR1. Wat vaak onzichtbaar blijft zijn de vele initiatieven van diezelfde organisaties om te voorkomen dat mensen in de knel komen, regels niet onredelijk uitpakken en dat ‘de bedoeling’ van die regelingen overeind blijft staan. In deze uitgave een bijzondere vorm van Bedrijf in beeld, namelijk de Sociale Verzekeringsbank en het programma ‘De Bedoeling’.

Kopen

Column: De tirannie van experts

column door prof. W.J. Vrakking CMC op 05-07-2022

Onze uitdijende publieke sector werd in het neoliberale tijdperk gezien als rem op de economische ontwikkeling van ons land. De sector moest vooral kleiner en meer als bedrijf gerund gaan worden. Met als gevolg dat de grote bestuursadministraties werden opgedeeld in een beleids- en een uitvoeringsdeel. Waarna de uitvoeringsorganisaties vaak op afstand werden gezet. Gastcolumn door Willem Vrakking.

Kopen

Column: Vrijheid

columns door op 05-07-2022

Vrijheden beschermen vraagt permanente aandacht. Het is geen gegeven. Vrijheid is – net als vertrouwen – een resultaat van een wijze van samenwerken tussen mensen. Column door Marianne Luyer.

Kopen

Waarom reflectie in de boardroom belangrijk is

boardroom door Hanna Ploeg en Dirk-Jaap Klaassen op 05-07-2022

We zijn ons vaak niet bewust van onze collectieve aannames die de cultuur van een raad en/of een organisatie vormen. Er is een handelingspraktijk met regels, inzichten en principes die in het geheugen zijn gegrift. Ofwel: de ‘bewoonde herinnering’. Hanna Ploeg-Bouwman en Dirk-Jaap Klaassen laten zien hoe bewuste reflectie van de rvc op overtuigingen, waarden en normen niet alleen een meer open en adaptieve organisatiecultuur stimuleert, maar ook het vermogen om te gaan met paradoxen en verandering.

Kopen
sluiten Inloggen

Ik heb nog geen account en wil me registreren

Wachtwoord vergetensluiten

Artikel kopen

E-mailadres


Betaalmethode

Annuleren

sluiten Registreren